OTRA PORTAL AS kan tilby overnattingslokaler med fine fasiliteter i Otra IL sitt klubbhus i tilknytning til idrettsanleggene på Evje

Otra IL Klubbhus v/Evje stadion

 Otra IL i samarbeid med Otra Portal AS kan nå tilby overnattingslokaler i forbindelse med idrettsanleggene våre på Evje. Vi har nå stående klare 9 rom med 2-6 sengeplasser, totalt har vi 32 overnattingsplasser tilgjengelig


6 mannsrom
 


Lokalene har også 2 kantiner med mulighet for matlaging. Vi samarbeider også med lokale serveringsteder om bespisning og servering.

Kjøkken i den store kantina

 Stor kantine, med storskjerm og TV kanaler

 Liten kantine

Ønsker du tilbud på overnatting kontakt Daglig leder Tony Halsall på 90781614 / tony@otrail.no

Priser fra kr 250,- pr natt pr pers inkl. sengetøy