Innkalling til Årsmøte i Otra Idrettslag

Postet av Otra IL den 23. Feb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Årsmøtet avholdes den 27 mars 2023 kl 1900 i kantina, Otrahuset (Agder Energi bygget).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2023 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Ny uke!

Postet av Otra IL den 13. Feb 2023

Ny uke i Otra IL

Langrennsløypene på Høgås er er strøkne og sola skinner, hvorfor ikke ta turen? 

På vei hjem kan du innom å vaske bilen hos Egil på YX, her støtter du idrettslaget med kor 10 pr vask dersom du velger Otravasken.

Vi kan også anbefale Pizzaen til Andreas og Tess på Tip Top, der kan du velge vår Otrapizza, som også gir kr 20,- til idrettslaget.